patrimonio y paisaje        
      proyectos y gestión

 

LIQUEN el composem Victòria Bassa i Roser Vives.

Després d'una llarga trajectòria professional i especialitzades en patrimoni/restauració i en paisatgisme respectivament creiem que posar la nostra expertesa en comú ens enriqueix mutuament i de retruc també els projectes que tenim entre mans.

Victòria Bassa i Roser Vives som un consolidat equip d'arquitectura, agronomia i paisatge amb experiència contrastada en la intervenció sobre Patrimoni, en la intervenció sobre el Paisatge i en la relació que s´estableix entre els dos àmbits, que es complementen i es reforcen com a conjunt. 
Som professionals liberals amb un perfil obert i flexible que treballem i desenvolupem els projectes col·laborant interdisciplinàriament amb altres equips especialitzats. El nostre coneixement i expertesa, des de la intervenció patrimonial, ens permet afrontar les obres de restauració amb un coneixement contrastat en diferents àmbits:
  • preservar i restaurar edificis patrimonials de màxima catalogació
  • realitzar adequacions estructurals i d´ús,
  • restauració de jardins, claustres, horts, avingudes arbrades...
  • recuperació i rehabilitació d’estructures exteriors, basses, fonts...
  • valorar la vegetació existent: des d’elements exemplars o rareses botàniques, inventaris... 

 i adequar les noves plantacions a l'esperit del lloc!


Treballem amb la relació d'allò petri i perdurable 
amb la matèria viva i en continua evolució  

 definició DIEC

Organisme de natura doble, producte de la simbiosi entre un fong i una alga, que presenta una morfologia i una fisiologia pròpies, sovint ben adaptat a ambients poc favorables per a les plantes vasculars.

liquen sobre façana


WORK

 patrimoni i paisatge